Loading animation
Mobile menu button

One-stop

Wij kunnen ondernemers en ondernemingen volledig ontzorgen bij de juridische aspecten rondom de volgende kwesties.

Commercial and contract law

(Commercial) contracts and general terms and conditions
Debtors and collection

Handels- en contractenrecht

Arrow

(Commerciële) contracten en algemene voorwaarden
Debiteuren en incasso

Corporate law

Arrow

Setting up and adapting companies and other legal entities
Mergers, acquisitions and partnerships (including due diligence investigations)
Financing, personal securities and collateral
Shareholders and directors

Ondernemingsrecht

Arrow

Opzetten en aanpassen vennootschappen en andere rechtspersonen
Fusies, overnames en samenwerkingen (onder andere due dilligence-onderzoek)
Financiering en (zakelijke en persoonlijke) zekerheden
Aandeelhouders en bestuurders

Intellectual property rights and advertising law

Arrow

Trademark rights and trademark registrations
Copyright
Advertising law
Unfair competition
Licensing

Intellectueel eigendoms- en reclamerecht

Arrow

Merkenrecht en merkregistraties
Auteursrecht
Reclamerecht
Oneerlijke mededinging
Licenties

Employment law

Arrow

Employment contracts
Termination of employment contracts (Collective and individual)
Reorganisations
CLAs and employment conditions
Social insurance

Arbeidsrecht

Arrow

Arbeidsovereenkomsten
Collectief en individueel ontslag
Reorganisaties
CAO’s en arbeidsvoorwaarden
Sociale verzekeringen


Rechtsgebiedenregister

Arrow

Netherlands bars register of legal practice areas

Arrow

Property and construction law

Arrow

Project development and (underground) construction
Tenders (national and European)
Public-private partnerships (PPP)
Spatial planning
Environmental pollution
Rental and leasing

Vastgoed- en bouwrecht

Arrow

Projectontwikkeling en (ondergrondse) bouw
Aanbestedingen (nationaal en Europees)
Publiek-private samenwerking (pps)
Ruimtelijke ordening
Milieuverontreiniging
(Ver)huur