Loading animation
Mobile menu button

About us

Classically innovative

Comprehensive legal services for entrepreneurs and enterprises. Nationally and internationally, but in the Rotterdam way. Accessible, flexible and fast.

About us

Globally Local

Globally Local

Our country’s borders are soon reached when it comes to doing business. This doesn’t apply to the borders of our services, because these extend as far as your ambitions.

Legal Netlink Alliance

Handels- en contractenrecht

Alleen de bodem of ook het dak?

Een cliënt, actief in de reiniging van opslagtanks, heeft als onderaannemer een opdracht tot reiniging van een opslagtank in de Rotterdamse haven aangenomen.

Er ontstaat met de hoofdaannemer een geschil over de vraag welke werkzaamheden wel en niet voor de vaste aanneemsom worden verricht. Is in de vaste prijs enkel het verwijderen van vuil op de bodem van de tank overeengekomen óf het geheel reinigen van de tank inclusief het dak?

Na het bestuderen van het contract stellen we vast dat het contract onvoldoende duidelijkheid biedt. We kiezen als insteek voor het voeren van verweer dat het voor de opdrachtgever onmogelijk is om voor de overeengekomen prijs te verwachten dat de gehele tank zou worden gereinigd.

Met behulp van getuigenverklaringen hebben wij de rechtbank kunnen overtuigen van de juistheid van dit standpunt van cliënt. Dit heeft geleid tot een volledige toewijzing van de vordering. De bodem van de tank werd grondig gereinigd maar voor het dak moest een andere oplossing worden gevonden.Take a look at this area of expertise