Loading animation
Mobile menu button

Complete juridische dienstverlening voor ondernemers en ondernemingen. Nationaal en internationaal, maar op z’n Rotterdams.
Toegankelijk, flexibel en snel.

Us


George Lobé
Senior partner

George Lobé
Senior partner

Wilfred Veldstra
Senior partner

Wilfred Veldstra
Senior partner

Dojera Wahid-Manusama
Lawyer

Dojera Wahid-Manusama
Advocaat

George Lobé

“Is there anything more characteristic of Rotterdam than a ship in the port? And if it’s called ‘Rotterdam’ to boot... Our birthplace with a mentality I embrace.”

George Lobé

Advice before proceedings

Born and raised in Rotterdam. From the south. Not afraid to roll up his sleeves. Curious. A fascination for doing business, which is why he became an entrepreneur. A focus on corporate law and insolvency law. Advice where possible, proceedings where necessary.

Human work and subject content

Stands alongside his clients. They refer to him as accessible, reliable and involved. He sees that as completely normal. “Sound work is the foundation. It is a combination of human work and subject content.” He likes to be in the vanguard. Not so surprising, as a runner. The basketball court used to be his territory, now it’s the tarmac around Rotterdam. From the National Championships on the track to the Rotterdam Marathon.
George Lobé

“Wat is er typerender voor Rotterdam dan een schip in de haven. En als het dan ook nog ‘Rotterdam’ heet… Onze bakermat met een mentaliteit die ik omarm.”

George Lobé

Adviseren boven procederen

Geboren en getogen Rotterdammer. Van Zuid. Handen uit de mouwen. Nieuwsgierig. Fascinatie voor ondernemen en daarom ook zelf ondernemer geworden. Focus op ondernemingsrecht en insolventierecht. Adviseren waar het kan, procederen als het nodig is.

Mensenwerk en vakinhoud

Staat naast z’n klanten. Ze noemen hem toegankelijk, betrouwbaar en betrokken. Zelf ziet hij dat als heel normaal. “Degelijk werk is de basis. Het is een combinatie van mensenwerk en vakinhoud.” Loopt graag voor de troepen uit. Niet zo gek, als hardloper. Ooit was het basketbalveld zijn domein, nu het asfalt rond Rotterdam. Van het NK op de baan tot de marathon van Rotterdam.
Wilfred Veldstra

“The Market Hall symbolises how I view my work. An amalgamation of technical craftsmanship and creativity, with a unique result every time. With imagination as a starting point. Looking beyond borders.”

Wilfred Veldstra

Music, construction and law

Genuine attention. Two key words in his work. He started off in the field of music, but soon after joined the construction sector, where he worked independently in the field of restoration. He studied law in the evenings. He has stuck with all three disciplines; music is a hobby. In addition to corporate law, he also specialises in international and national construction law. He was one of the founding members of the international group of offices Legal Netlink Alliance. He is an adviser to politicians and the director of business and social organisations. He gives post-academic masterclasses to construction professionals.

Act preventively

Someone who wants to get to know his clients properly, from the work hut to the boardroom. Is often involved in the earliest stages of the planning process. The human dimension and relationships are key, also in major corporations. “Act preventively”. “Creative solutions with respect for all involved parties”. “Prevent proceedings”. Gets his teeth into the sector and the markets in which his clients operate. With a smile on his face, he refers to it as market knowledge as a legal area. Just like in his jazz band or when rustling something up in his kitchen: technology and creativity can’t exist without each other.
Wilfred Veldstra

“De Markthal symboliseert hoe ik tegen m’n werk aankijk. Een samensmelting van technisch vakmanschap en creativiteit, met steeds een uniek resultaat. Met verbeelding als uitgangspunt. Over grenzen heen kijken.”

Wilfred Veldstra

Muziek, bouw en recht

Oprechte aandacht. Twee kernwoorden in zijn werk. Begon in de muziek, om daarna al snel in de bouwwereld zelfstandig aan de slag te gaan in restauratiewerk. En ’s avonds de studie rechten. Alle drie de disciplines zijn gebleven, de muziek als hobby. Naast ondernemingsrecht gespecialiseerd in internationaal en nationaal bouwrecht. Stond mede aan de wieg van de internationale kantorengroep Legal Netlink Alliance. Is adviseur van politici en bestuurder in zakelijke en maatschappelijke organisaties. Geeft post-academische masterclasses aan bouwprofessionals.

Preventief acteren

Iemand die zijn cliënten diepgaand wil kennen, van werkkeet tot boardroom. Wordt vaak in de vroegste fase van planvorming betrokken. De menselijke maat en relatie staat voorop, ook in grote concerns. “Preventief acteren”. “Creatief in oplossingen met respect voor alle betrokkenen”. “Procedures voorkomen”. Vreet zich in, in de sector en markten van zijn cliënten. Marktkennis als rechtsgebied noemt hij dat met een glimlach. Evenals in zijn jazzband of achter zijn fornuis: techniek en creativiteit kunnen niet zonder elkaar.
Dojera Wahid-Manusama

“I don’t only feel like a world citizen. Lots of points of the compass come together in me. A bit like the World Museum. I often go there and feel at home. The world is my stage; this applies to my work too.”

Dojera Wahid-Manusama

Detective

Bordewijk’s novel Karakter planted the seed for her to want to become a lawyer. Ever since then, it has been her passion. She even worked at a detective agency when she was only at secondary school. It is now corporate law in the broadest sense, with a focus on employment law. She is also very skilled when it comes to mediation.

International

Curious, involved, with a preference for international affairs, whether or not in cooperation with colleagues from Legal Network Alliance. Always looking for the best solution, which may sometimes involve settling things as quickly and advantageously as possible. A lawyer for more than 25 years. Proud of the fact that her very first client is still her client today.
Dojera Wahid-Manusama

“Ik voel me niet alleen een wereldburger. In mij zijn vele windstreken verenigd. Een beetje hetzelfde als het Wereldmuseum. Ik kom er vaak en voel er me thuis. De wereld is mijn podium; ook in mijn werk.”

Dojera Wahid-Manusama

Detective

‘Karakter’ van Bordewijk bracht haar ooit op het idee om advocaat te worden. Sinds die tijd is dat haar passie. Tijdens haar middelbare schooltijd werkte ze al bij een detectivebureau. Inmiddels is dat ondernemingsrecht in de meest brede zin, met arbeidsrecht als focus. Maar ook voor mediation draait ze haar hand niet om.

Internationaal

Nieuwsgierig, betrokken met een voorliefde voor internationale zaken, al dan niet in samenwerking met de collega’s van Legal Netlink Alliance. Altijd op zoek naar de beste oplossing en dat kan ook zijn om soms zo snel en voordelig mogelijk de boel af te handelen. Al meer dan 30 jaar advocaat. Trots erop dat haar allereerste cliënt dat nog steeds is.