Loading animation
Mobile menu button

Uw sector, onze expertise

Onze opdrachtgevers zijn actief over het gehele spectrum van ondernemend Nederland. Speciale affiniteit en ervaring hebben wij met de volgende sectoren.

Vastgoed, bouw en bouwmaterialen

Of het nou om DBMF, een leegstandvergunning, Nbw 1998 of UAV-GC 2005 gaat, in de bouw voelen we ons thuis. Sterker nog, Wilfred Veldstra was zelf aannemer op het gebied van restauratie voordat hij advocaat werd. We kennen onze weg dus in het veld van regelgeving, toestemmingen, verzekeringen, besluiten, vergunningen, waarschuwingsplichten, contracten, meerwerk en dikwijls uiteenlopende belangen.

(Voedingsmiddelen)industrie

In de industrie worden zaken bedacht, gemaakt, verkocht en ook heel vaak geëxporteerd. Naast het algemene handels- en ondernemingsrecht, is het bij uitstek het terrein waar onze intellectuele eigendomsexpertise tot z’n recht komt. Niet zelden in combinatie met collega’s vanuit Legal Netlink Alliance, ons internationale netwerk. Met de specifieke regulering binnen de voedingsmiddelenindustrie hebben we veel ervaring opgedaan.

Zakelijke dienstverlening

Er is geen sector waarin toezicht, regulering en wetgeving zo’n opmars kennen als in de zakelijke dienstverlening. Met onder andere legal audits, het opstellen van voorwaarden en het oplossen van geschillen staan wij onze klanten in deze branche met raad en daad terzijde. Zakelijk én dienstverlenend.

Transport & logistiek

Zeg je Rotterdam, dan zeg je transport en logistiek. En wie transport en logistiek zegt, heeft het over internationalisering en digitalisering. Of het nu om logistieke dienstverleners, importeurs, exporteurs, verladers, handelshuizen of verzekeraars gaat, bij Lamsma Veldstra & Lobé vinden zij de benodigde (internationale) expertise om slagvaardig te kunnen opereren in een snel veranderende wereld.