Loading animation
Mobile menu button

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten
Collectief en individueel ontslag
Reorganisaties
CAO’s en arbeidsvoorwaarden
Sociale verzekeringen


Bekijk onze andere expertises

Een goede verstandhouding met alle partijen

Een bedrijf dat al dertig jaar goed loopt, verkeert in ernstige problemen. Er is geen werk meer en er is ook geen zicht op werk. Financieel is de positie van het bedrijf nog wel gezond, maar ingrijpen is noodzakelijk.

Ons kantoor ontwerpt de reorganisatiestrategie. We stellen de ontslagaanvragen op die bij het UWV worden ingediend. In vier ontslagronden wordt het bedrijf gereorganiseerd waarbij het personeelbestand met circa negentig procent wordt teruggebracht. Dit blijkt de redding van het bedrijf. Enige jaren later draait het bedrijf weer prima, wil weer uitbreiden en kan een gedeelte van de voormalige werknemers terugvragen. Zware maatregelen in de arbeidssfeer kunnen dus op den duur positief uitpakken.

Onze inbreng gaat verder dan alleen de juridische expertise: een goede verstandhouding met zowel UWV als de getroffen werknemers bleek ook in deze zaak doorslaggevend.