Loading animation
Mobile menu button

Vastgoed- en bouwrecht

Projectontwikkeling en (ondergrondse) bouw
Aanbestedingen (nationaal en Europees)
Publiek-private samenwerking (pps)
Ruimtelijke ordening
Milieuverontreiniging
(Ver)huur

Bekijk onze andere expertises

Preventie boven procederen

Op de Maasvlakte wordt een grote chemische fabriek gebouwd. De Europese hoofdaannemer en een Franse onderaannemer krijgen een hoog oplopend dispuut over de extra kosten en meerwerk.

De onderaannemer dreigt met een opschorting van de bouw. Hierop blijkt dat de hoofdaannemer al heimelijk bij het Ministerie tijdelijke werkvergunningen voor Taiwanese en Filipijnse werkkrachten heeft verkregen om het werk te kunnen voortzetten.

Namens de Franse aannemer overleggen wij met de Nederlandse Arbeidsvoorziening, de minister en enkele Tweede Kamerleden. De vergunningen voor de niet-Europese werkkrachten worden weer ingetrokken. Dankzij deze rechtstreekse onderhandelingen kan het geschil worden afgewikkeld en wordt het werk terstond hervat, zonder procedures achteraf. Hiermee wordt onze filosofie onderstreept: preventieve advocatuur voorkomt procederen.