Loading animation
Mobile menu button

Intellectueel eigendoms- en reclamerecht

Merkenrecht en merkregistraties
Auteursrecht
Reclamerecht
Oneerlijke mededinging
Licenties

Bekijk onze andere expertises

Niederlande - Deutschland 1-1

Een handelaar in automaterialen importeert goederen uit Duitsland via een Nederlandse importeur. De importeur verstrekt actief brochures en afbeeldingen aan de handelaar om in zijn webshop te gebruiken. Na jaren van ongestoord gebruik van de afbeeldingen stuurt de advocaat van de Duitse producent een sommatie om het gebruik van alle afbeeldingen te stoppen.

Volgens de brief maakt de handelaar inbreuk op de auteursrechten van de producent, omdat de handelaar de afbeeldingen zonder diens toestemming (en dus illegaal) gebruikt. Bij de brief is een onthoudingsverklaring gevoegd waarin een hoge boete is opgenomen.

Vol ongeloof besluit de handelaar niet te reageren. De importeur heeft die afbeeldingen immers zelf aan hem ter beschikking gesteld. Hierop start de producent binnen enkele weken een procedure tegen de handelaar bij de rechtbank in München. In nauwe samenwerking met ons Legal Netlink-partnerkantoor in München voeren wij (in het Duits) namens de handelaar snel en succesvol verweer.

Wij dragen het argument aan dat de handelaar naar Nederlands recht ervan mocht uitgaan dat hij de foto’s mocht gebruiken. Naar Duits recht, dat de Duitse rechter uiteraard toepast, is dat niet zo. Daar moet altijd om toestemming worden gevraagd. Daarom is ervoor gekozen om te schikken. Onze cliënt gebruikt de afbeeldingen nu nog steeds, op legale wijze.