Loading animation
Mobile menu button
Wilfred Veldstra

“The Market Hall symbolises how I view my work. An amalgamation of technical craftsmanship and creativity, with a unique result every time. With imagination as a starting point. Looking beyond borders.”

Wilfred Veldstra

Music, construction and law

Genuine attention. Two key words in his work. He started off in the field of music, but soon after joined the construction sector, where he worked independently in the field of restoration. He studied law in the evenings. He has stuck with all three disciplines; music is a hobby. In addition to corporate law, he also specialises in international and national construction law. He was one of the founding members of the international group of offices Legal Netlink Alliance. He is an adviser to politicians and the director of business and social organisations. He gives post-academic masterclasses to construction professionals.

Act preventively

Someone who wants to get to know his clients properly, from the work hut to the boardroom. Is often involved in the earliest stages of the planning process. The human dimension and relationships are key, also in major corporations. “Act preventively”. “Creative solutions with respect for all involved parties”. “Prevent proceedings”. Gets his teeth into the sector and the markets in which his clients operate. With a smile on his face, he refers to it as market knowledge as a legal area. Just like in his jazz band or when rustling something up in his kitchen: technology and creativity can’t exist without each other.
Wilfred Veldstra

“De Markthal symboliseert hoe ik tegen m’n werk aankijk. Een samensmelting van technisch vakmanschap en creativiteit, met steeds een uniek resultaat. Met verbeelding als uitgangspunt. Over grenzen heen kijken.”

Wilfred Veldstra

Muziek, bouw en recht

Oprechte aandacht. Twee kernwoorden in zijn werk. Begon in de muziek, om daarna al snel in de bouwwereld zelfstandig aan de slag te gaan in restauratiewerk. En ’s avonds de studie rechten. Alle drie de disciplines zijn gebleven, de muziek als hobby. Naast ondernemingsrecht gespecialiseerd in internationaal en nationaal bouwrecht. Stond mede aan de wieg van de internationale kantorengroep Legal Netlink Alliance. Is adviseur van politici en bestuurder in zakelijke en maatschappelijke organisaties. Geeft post-academische masterclasses aan bouwprofessionals.

Preventief acteren

Iemand die zijn cliënten diepgaand wil kennen, van werkkeet tot boardroom. Wordt vaak in de vroegste fase van planvorming betrokken. De menselijke maat en relatie staat voorop, ook in grote concerns. “Preventief acteren”. “Creatief in oplossingen met respect voor alle betrokkenen”. “Procedures voorkomen”. Vreet zich in, in de sector en markten van zijn cliënten. Marktkennis als rechtsgebied noemt hij dat met een glimlach. Evenals in zijn jazzband of achter zijn fornuis: techniek en creativiteit kunnen niet zonder elkaar.